Nedusmojieties, ka ārā ir sniegs, nav nepiemērotu laika apstākļu.

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā!

un nepaslīdiet uz ledus, kad lecat no šūpolēm!

Priecīgas Lieldienas!